×

مقالات علمی و آموزشی اساتید همکار بنیاد

جناب آقای محمد رحمانی

شما اینجا هستید : بنیاد آموزش مجازی ایرانیان > اساتید همکار بنیاد > جناب آقای محمد رحمانی

جناب آقای محمد رحمانی

پست الکترونیک
مدرک تحصیلی :
رزومه استاد :

Name

Mohammad Rahmani

Education

Imam Hossein University, Tehran, Iran

M.Sc. Student in Electrical Engineering, Fall 2008-present

Thesis Subject: FPGA implementation of Encryption algorithms using light-weight technique

Under Supervision of Prof. Miri

Islamic Azad university of Qazvin, Iran

B.Sc. electrical Engineering, Fall 2003- Summer 2007

Thesis Subject: Control of the industrial devices through the Network (Under supervision of prof. Jafari

Teaching Experiences

Electronics1, 2 from 2007 to present

Electronical circuits 1,2 from 2007 to present

Digital electronic from 2008 to present

Communication circuits from 2008 to present

C++ and C from 2008 to present

Micro controllers from 2008 to present

Algorithm design from 2007 to present

teaching experience in Payam-noor university of Qazvin, Payam noor university of Takestan, Kosar University, Allame Rafie University

Working Experiences

Najipass cooperation, Tehran- Iran. Research in Electronics and Communications in research and developement for 8 months

KashiPars, Qazvin, Iran. Maintenance of the industrial robots for 7 months

Nad-co., Tehran, Iran. Research in the research and developement for one year.

Certified instructor of iran technical and vocational training organization

فرم ارسال سؤال برای استاد:

سایر اساتید ارجمند بنیاد آموزش مجازی ایرانیان

جناب آقای محمود شریفی
جناب آقای حسن سرپرست (شهاب)
جناب آقای علی اکبر صلاحی
دکتر سید علیرضا مرتضوی
جناب آقای حجت اله شریف زاده
جناب آقای مهدی اشرف تالش
جناب آقای محمد رحمانی
جناب آقای محمد مهدی واعظی نژاد
جناب آقای حسن مختاری
جناب آقای خالد دودمان
سرکار خانم سمیه خجیر
جناب آقای محمد ابراهیم زاده
جناب آقای ناجی حسن پور
جناب آقای حسین ملک زاده
جناب آقای سعید کمالی فر
جناب آقای سید محمد تقی فضل هاشمی
جناب آقای سید احمد فرزادیان
جناب آقای وحید درزی
جناب آقای محسن نوروزی
سرکار خانم مریم تقوی دوست
جناب آقای رضا سفید دشتی
جناب آقای سبحان طیبی
جناب آقای پژمان شیبانی اسفرجانی
جناب آقای علی اصغر علیپور شعاری
سرکار خانم ناهید زرین جویی
جناب آقای مهدی ابراهیم نژاد
جناب آقای مهران آقاپور جویباری
جناب آقای امید یحیی پور
جناب آقای علی ملک زاده

مدارک معتبر بین المللی:

از آنجا که ایباما بزرگترین بستر آموزش الکترونیک در کشور را فراهم نموده است تا آموزشگاه ها٬ دانشگاه ها و اساتید علمی بتوانند محتوای آموزشی خویش را تحت بستر بنیاد آموزش مجازی و الکترونیکی ارائه نمایند لذا ایباما امکان تقاضای مدارک پایان دوره آموزشی کوتاه مدت از مرکز ارائه کننده محتوا و پشتیبانی آموزش را نیز برای مخاطبین خود ایجاد نموده است.

نکته : در صورتیکه تمایل دارید رزومه پرباری برای خود ایجاد نمایید پیشنهاد ایباما به شما دریافت کارت عضویت بنیاد آموزش مجازی و الکترونیکی به عنوان عضویت شما در یک مجمع علمی شناخته شده در کشور و همچنین درخواست نامه پذیرش مقاله علمی پایان دوره در مجله علمی الکترونیکی بنیاد است.