از پوسته بزرگ آموزش آنلاین دیجی اکادمی رونمایی شد ...
021284284
0

کارور شبکه اینترنت Internet Network Operator E-learning

کارور شبکه اینترنت در روزه فناوری اطالعات میباشد. از توانمندی های کارور کارور شبکه اینترنت میتوان، ورود به اینترنت ، مرور وب جهان وستر ، وبگردی ایمن و مطمئن در وب ، جستجوی اطالعات در وب ، انجام امور عمومی در وب ، کار با رسانههای اینترنتی ، شبکهسازی اجتماعی ، خرید و فروش آنالین ، برقراری ارتباط از طریق ایمیل ، بهبود امنیت ایمیل و رریم خصوصی ، برقراری ارتباط از طریق چت و )یامرسانی آنی و ساخت و مطالعه وبالگها را نام برد. کارور شبکه اینترنت با تمامی مشاغل روزه فناوری اطالعات و روزه مشاغل دیگر که با کامپیوتر کار میکنند ارتباط دارد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *