از پوسته بزرگ آموزش آنلاین دیجی اکادمی رونمایی شد ...
021284284
0

دوره آموزشی مدیریت مهارت و دانش رفتار (ویژه مربیان قوه قضائیه) Behavioral Skills and Knowledge Management (especially for Judicial Instructors) E-learning

مدیریت مهارت و دانش رفتار ، شایستگی است در حوزه خدمات آموزشی مبتنی بر مدیریت مهارت ،دانش و اندوخته های علمی و محیطی است که به دنبال ایجاد انگیزش و تبدیل مهارت و دانش رمنی یا دانش تلویحی در چند مرحله اجتماعی سازی ، بیرونی کردن ، ترکیب ، درونی کردن و هم چنین تبدیل اطلاعات ) که استاتیک است( به دانش )که دینامیک است( و تبدیل آن دانش به مهارت و نگرش و ایجاد فضای ذهنی و روانی برای بروز و ظهور دانش در رفتار اشخاص می باشد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *