×

درخواست ریز نمرات

درخواست ریز نمرات

نظر به درخواست های مکرر دانشپذیران جهت دریافت ریز نمرات دوره های آموزشی کوتاه مدت، جهت ارائه به سازمان های در حال فعالیت و همچنین جهت رفاه حال دانشپذیران عزیز این بخش راه اندازی شده است.

 

ریز نمرات

قیمت: 190000 تومان

دیدگاه شما نسبت به این موضوع چیست ؟